رپورتاژ

مبل راحتی شیک چستر

مبل چستر و تاریخچه آن به سال ۱۸۰۰ برمی گردد. مبلمانی که این روزها به عنوان یک عنصر تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد، از دل تاریخ بیرون آمده است تا اصالت و زیبایی خود را در یک مکان به نمایش بگذارد.