بیمه پارسیان

به جرات می توان گفت که بعد از بیمه شخص ثالث برای خودرو که از نظر قانونی نیز اجبار به خرید آن وجود دارد، استفاده از بیمه های مسئولیت عاقلانه ترین کاری است که هر فرد برای تضمین فعالیت های خود در جامعه می تواند انجام دهد.

هر کدام از ما در قبال کوچکترین عملی که در جامعه انجام می دهیم نسبت به مردم مسئولیت داشته و کسب و کار و فعالیت های ما نباید منجر به خسارت های مالی و جانی افراد دیگر حتی کارکنان و کارمندان تحت پوشش ما گردد. مدیریت تمامی هتل ها، مسافرخانه ها و… نسبت به مهمانان خود مسئولیت دارند و در نتیجه باید از بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی برخوردار باشند.

در بیمه آتش سوزی شرکت بیمه گر متعهد می شود که در زمان بروز حادثه آتش سوزی به صورت ناخواسته، خساتی که در بیمه نامه تحت پوشش قرار داده است، جبران کرده و از این طریق به تعهدات خود عمل نماید. در کیفیت ارائه خدمات، وجه تمایز بین شرکت های مختلف بیمه نمایان می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.